<var id="1hnrx"></var>
<var id="1hnrx"><strike id="1hnrx"></strike></var><var id="1hnrx"><strike id="1hnrx"><thead id="1hnrx"></thead></strike></var>
<cite id="1hnrx"></cite>
<var id="1hnrx"></var><var id="1hnrx"></var>
<var id="1hnrx"></var>
<cite id="1hnrx"><video id="1hnrx"></video></cite>
<menuitem id="1hnrx"><strike id="1hnrx"><thead id="1hnrx"></thead></strike></menuitem>
<cite id="1hnrx"><video id="1hnrx"></video></cite><cite id="1hnrx"><video id="1hnrx"></video></cite>
<var id="1hnrx"></var>
<var id="1hnrx"><strike id="1hnrx"><listing id="1hnrx"></listing></strike></var>
<cite id="1hnrx"></cite>

Zachy?te svet pod?a seba.

úplne v?ade.

Upravujte fotografie pomocou bezplatnej aplikácie Lightroom mobile aj na cestách.

Získajte plán Creative Cloud Fotografia u? od?11,99 € mesa?ne.

App Store
Google Play

??

V?aka aplikácii Adobe Photoshop Lightroom m??ete fotografie upravova? úplne v?ade.

Zachytávajte verné fotografie pomocou vykonnych funkcií na úpravy v jednoduchom rozhraní v mobilnom zariadení, po?íta?i a na webe. Fotografie a?úpravy sa zálohujú v?cloude a?usporiadanie a?vyh?adávanie je otázkou okamihu.

Lightroom

Lightroom
Cloudová fotografická slu?ba s?1 TB cloudového úlo?iska

V?aka aplikácii Adobe Photoshop Lightroom m??ete fotografie upravova? úplne v?ade.

Transformujte obrázky pomocou aplikácie Adobe Photoshop.

?

Aplikácia Photoshop funguje v po?íta?i aj na iPade, tak?e m??ete vykonáva? ka?dodenné úpravy alebo celkové úpravy obrázkov v?ade, kde vás kopne múza. Orezávajte, odstraňujte objekty, retu?ujte a?kombinujte fotografie. Hrajte sa s?farbami a?efektmi. A pretvárajte umenie fotografie.?Photoshop na iPade je sú?as?ou plánu Fotografia.

Photoshop

Photoshop
úpravy a kombinovanie obrázkov

Transformujte obrázky pomocou aplikácie Photoshop.

Aplikácie zahrnuté v pláne Creative Cloud Fotografia.

Lightroom

Photoshop Lightroom

Vykonné úpravy fotografií úplne v?ade.


Lightroom Classic

Lightroom Classic

úprava fotografií optimalizovaná pre po?íta?.


Photoshop

Photoshop

Upravujte, kombinujte a vytvárajte nádherné obrázky, grafiku ?i kresby na po?íta?i a iPade.


Photoshop Express

Photoshop Express

Upravujte a?meňte svoje fotografie aj na cestách.


Photoshop Camera

Novinka

Photoshop Camera

Zachytávate a zdie?ajte brilantné fotografie jednoducho.


Máte otázky? Máme na ne odpovede.

Aky je rozdiel medzi plánmi na prácu s fotografiami?
Plán Lightroom zah?ňa aplikáciu Lightroom a 1 TB cloudového úlo?iska na otváranie a upravovanie fotografií z ?ubovo?ného miesta. Plán Creative Cloud Fotografia zah?ňa Lightroom s 20 GB cloudového úlo?iska (alebo viac), ako aj aplikácie Lightroom Classic a Photoshop.
Porovna? plány

M??em si plán Fotografia pred zakúpením vyskú?a??
áno. M??ete si stiahnu? sedemdňovú bezplatnú skú?obnú verziu, v?aka ktorej zistíte, ?i je plán pre vás vhodny.
Vyskú?a? bezplatnú skú?obnú verziu

Musím by? pri pou?ívaní aplikácií online?
Nie. V?etky po?íta?ové aplikácie Creative Cloud sú nain?talované priamo v po?íta?i a na ich pou?ívanie nepotrebujete internetové pripojenie.

Kde m??em nájs? ?al?ie informácie?
Máme ?al?ie naj?astej?ie otázky o plánoch na prácu s fotografiami, ktoré vám pom??u vybra? ten najvhodnej?í.?
?al?ie informácie

Objavte ?aro fotografie

Získajte tipy pre fotografov od za?iato?níkov po profesionálov tykajúce sa základnych zru?ností aj ?pecializovanych techník.

Nájdite plán, ktory je pre vás najvhodnej?í.

Lightroom (1 TB)

11,99 € mesa?ne

Lightroom na po?íta?i a v?mobile s ?al?ími slu?bami Creative Cloud.

Fotografia (20 GB)

11,99 € mesa?ne

Lightroom pre po?íta?e a mobilné zariadenia, Lightroom Classic a Photoshop na po?íta?i a iPade.

Fotografia (1 TB)

23,99 € mesa?ne

Zah?ňa Lightroom na po?íta?i a v mobile, Lightroom Classic a?Photoshop na po?íta?i a iPade.

Nákup cez telefón:?+44 203 027 7764

Creative Cloud

Kreativita pre v?etkych.

Fotografia. Video. Dizajn. Pou?ívate?ské rozhranie. 3D a roz?írená realita (AR). Creative Cloud dovolí va?ej predstavivosti roztiahnu? krídla.

欧美一级毛片无遮挡